Home » Projekti

Projekti

Voditelj 8 te suradnik na 14 nacionalnih i 13 međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata

Voditelj nacionalnog znanstvenog projekta

 • Održiva proizvodnja hrane na hrvatskom Mediteranu (00910102), MZT RH, 1996. – 2002.
 • Interdisciplinarna podrška razvoju mediteranske poljoprivrede u Hrvatskoj (0091001), MZOŠ RH, 2002. – 2006.
 • Očuvanje, vrednovanje i održiva uporaba jadranskih poljoprivrednih resursa – program (0910468), MZOŠ RH, 2007. – 2013.
 • Vrednovanje, zaštita i upotreba genetskh resursa masline (091-0910468-0166), MZOŠ RH, 2007. – 2013.
 • Uloga svojstava tla i okolišnih uvjeta u elementarnom i izotopnom sastavu masline: temelj za zemljopisnu sljedivost maslinova ulja, UKF, 2015. – 2017.

Suradnik na nacionalnim znanstvenim projektima

 • Oplemenjivanje genetskih kapaciteta poljoprivrednih kultura jadranskog područja RH (4-03-113), MZT RH, 1991. – 1995.
 • Abiotički i biotički čimbenici stresa u sustavima uzgoja povrća na kršu (091-0910468-0281), MZOS RH, 2007. – 2013.
 • Baza podataka mikrosatelitnih profila hrvatskih  sorti maslina MP RH, 2015. – 2017.
 • Cijepljenje rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcima, HRZZ, 2015. – 2018.
 • New approaches in understanding of the compatibility relationships and pollen–pistil interactions in olive (Olea europaea L.), UKF, 2017. – 2019.
 • Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, MZO RH, 2017 –2022.
 • Lovefly – New methods in olive pests controlling using plant volatiles (KK.01.1.1.04.0002) Zn. i inov., 2019. – 2022.

Suradnik na međunarodnim znanstvenim projektima

 • Foliar Boron Application to Decrease PFA, Increase Fruit Set and Yield in Walnut (98 WMB 1), The Walnut Marketing Bord, 1999. – 2000.
 • Boron Nutrition of Olive, California Olive Commision, 1999. – 2000.
 • Project on Conservation, Characterisation, Collection and Utilisation of Genetic Resources in Olive, Voditelj za Hrvatsku, International Olive Council, 2001. – 2007.
 • Molecular Identification of Autochtonous Olive Cultivars, MZOŠ/bilateralna suradnja CRO-SLO, 2005. – 2006.
 • Utilization of Morphological and Molecular Methods in Olive Breeding (Olea europaea L.), MZOŠ/bilateralna suradnja CRO-SLO, 2007. – 2008.
 • Development of Molecular Tools for Fig Genetic Resources Characterization and Preservation in West Balkan Countries, Voditelj radne grupe za Hrvatsku, MZOŠ -FP6 EZ SEE-Era Net, 2007. – 2008.
 • Croatian Agriculture Research and Educational Exchange, United States Department of Agriculture – MZOŠ, 2009. – 2012.
 • Enhancement of flavonoids and other antioxidants of loose-leaf lettuce by controlled supply of nitrogen (N) and sulfur (S), MZOŠ/bilateralna suradnja CRO-DAAD, 2012. – 2013.
 • ARIMNet2 (Coordination of Agricultural Research in the Mediterranean Area), FP7-ERANET-2013-RTD, 2014. – 2017.
 • Techno-Past Techno-Future: European Researchers’ Night (TPTF_ERN), H2020-EU.1.3.5., MSCA-NIGHT-2018, 2018. – 2019.
 • Application of biotechnology tools for applied research in the Mediterranean agriculture: introduction of paternity tests in genotyping plants, Bilateralni hrvatsko-slovenski znanstveno-istraživački projekt, 2018. – 2019.

Suradnik i voditelj na Interreg projektima

 • ASTERIS (Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa level RIse Scenarios, Interreg V-A Italy-Croatia 2014. – 2020., 2019. – 2021.
 • COOPeR – Enhancing competitiveness of olive production in the program area through cross border cooperation, Voditelj suradne grupe iz Instituta, Interreg IPA CBC, 2020. – 2023.

Voditelj nacionalnog tehnologijskog / istraživačkog projekta

 • Razvoj povrćarske i cvjećarske proizvodnje u Dalmaciji (525-02-98-25), 1998. – 2001.
 • Navodnjavanje masline zaslanjenom vodom (III-35-12/00), 2001. – 2003.
 • Razvoj tehnoloških sustava u suvremenoj stakleničkoj proizvodnji,TP_01/0091_01. 2003. – 2006.

Suradnik na nacionalnom tehnologijskom / istraživačkom projektu

 • Ekološki problemi i ekonomski učinci navodnjavanja zaslanjenom vodom, 2001. – 2003.
 • Ekološki prihvatljivi sustavi proizvodnje povrća na kršu  2003. – 2005.
 • Povećanje proizvodnosti masline odabirom oprašivača (V-16-7/04), 2004. – 2007.
 • Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH, 2005. – 2007.
 • Uloga dušika u zatvorenom hidroponskom uzgoju povrća (VII-5-56/07)              2007. – 2009.
 • Sinergija dušika i suše u okolišu i proizvodnji pšenice i ječma, 2007. – 2009.
 • Baza podataka mikrosatelitnih profila hrvatskih  sorti maslina, 2015. – 2017.