Home » Nastava

Nastava

 • Interdisciplinarni doktorski studij Molekularne bioznanosti, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku i Institut Ruđer Bošković
  – Napredni pristup uzgoju kultura u mediteranskom klimatu (2016. – danas);
 • Preddiplomski studij Mediteranska poljoprivreda, Sveučilište u Splitu i Institut za jadranske kulture
  – Ishrana bilja (2019. – 2022.);
 • Diplomski studij forenzike, Sveučilište u Splitu
  – Osnove forenzične botanike (2012. – 2014.);
 • Studij Mediteranska poljoprivreda, Sveučilište u Splitu, Agronomski fakultet Zagreb i Institut za jadranske kulture
  – Smjernice ishrane bilja u hortikulturi (2005. – 2014.),
  – Maslinarstvo s uljarstvom (2005. – 2014.).